Friday, January 27, 2012

Fauna of Gunung Pulai 3rd Series

Merbah Mata Putih

Merbah Abu.

Belatuk Mas.

Ketam di mata air.

Merbah Bulu.

Prenjak Leher Hitam, anak.

Sejenis Cenuk.

Ungka?

Teratai di kolam ikan.

Sewah Bulan.

No comments:

Post a Comment